svantepettersson1

Aluminiumsmältverken Kubal i Sundsvall. Ljus av Lisa W Carlsson, Janne Björkman, Anders Winell och Svante Pettersson.